Back to Top

 

KIBO - Innovatie in de Ondergrond
Gebruikmaken van de kansen die de ondergrond biedt, dat is waar het Kennis en Innovatie programma Bodem en Ondergrond zich op richt.

KIBO Symposium op 28 september a.s.

Innovatief bodemonderzoek voor maatschappelijke opgaven: ingrediënten voor succes.

Bodemonderzoek als sleutel voor het oplossen van problemen en het grijpen van kansen bij klimaatverandering, circulaire economie en energietransitie.

Het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond en de stad Rotterdam nodigen u uit voor een symposium over de wijze waarop innovatie gestimuleerd kan worden bij het oplossen van maatschappelijke opgaven.

De energietransitie, de circulaire economie en het omgaan met klimaatverandering zijn 3 maatschappelijke opgaven die innovatie vergen. Maar hoe komen we tot succesvolle innovaties?

Tijdens dit symposium staan we bij deze vraag stil en gaan we na wat uw rol hierbij kan zijn en hoe KIBO, als launching platform van innovatief onderzoek, u hierbij kan ondersteunen.

Het symposium heeft plaats op donderdagmiddag 28 september a.s. bij Engels Conference Center (Stationsplein 45) te Rotterdam.

Het programma (klik hier) start om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) en wordt afgesloten met een borrel waarbij we tevens afscheid nemen van Dick Brand (scientific officer KIBO).

Aanmelden voor het symposium via een email aan info@programmakibo.nl.

Graag tot ziens op 28 september!